Visie op toezicht

De ruimte die onze cliënten voelen doordat onze medewerkers de ruimte krijgen om het goede goed te doen, is vanzelfsprekend gebonden aan verantwoordelijkheden. De verantwoordelijkheid om als WonenPlus een goede balans te vinden in de belangen van cliënten, medewerkers en belanghebbenden zoals het zorgkantoor, IGZ, gemeenten, het ministerie en de collega zorgaanbieders in de regio. Maar ook de verantwoordelijkheid om te voldoen aan wetten en regels op het gebied van kwaliteit, veiligheid, financiering en werkgeverschap.  

In de meerjaren strategie leggen we vast wat we willen (missie, visie, doelen en plannen) én hoe we organiseren dat we voldoen aan wat moet. De Raad van Toezicht ziet er vervolgens op toe óf en hoe WonenPlus dat waarmaakt. En, of we dat ook consequent doen vanuit onze waarden respect, vertrouwen en eigenaarschap. Vijf toezichthouders hebben periodiek en op allerlei manieren het gesprek daarover met de Raad van Bestuur en soms met de andere geledingen. Steeds met als doel dat de samenleving in brede zin erop kan vertrouwen dat de belangen van de belanghebbenden van Stichting WonenPlus – met name die van cliënten – worden geborgd en dat dat ook continuïteit geeft in de toekomst.  
Will Linssen 2023

Raad van Bestuur

Stichting WonenPlus heeft een eenhoofdige eindverantwoordelijke Raad van Bestuur. De bestuurder is de heer W.H. (Will) Linssen  


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de gang van zaken van het bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit: 
Paul Rademacher foto

Dhr. P.M.M. Rademacher (voorzitter)

- Voorzitter Raad van Toezicht WZC Vincent Depaul te Panningen
- Lid Raad van Commissarissen van reinigingsdienst WM te Sittard
- Lid Raad van Commissarissen bij MCC Omnes in Sittard
- v/h Voorzitter RvB ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen
Miriam Bongers foto (1)

Mw. M. Linssen-Bongers (vicevoorzitter)

- Directeur Bedrijfsvoering en Financiën Stichting Swalm en Roer
Nathalie Labrouche foto

Mevr. N.C.V. Labrouche (lid)

- Directeur Innovatie & Organisatieontwikkeling Cicero Zorggroep
Gonny van Loon foto

Mw. A.P.P. van Loon (lid)

- Directeur Zuidzorg Thuiscoaching 
- Lid Raad van Toezicht Stichting Unitus-Groep Midden- en Noord Limburg 
Ed Slangen foto

Dhr. A.J.P.M.E. Slangen (lid)

- Stafadviseur Kwaliteit, Veiligheid en bedrijfsvoering CAKZ MUMC+
-Commissielid sociaal Domein, Bestuur en Middelen, Fysieke leefomgeving gemeente Beekdaelen
-Bestuurslid V&VN-SEH
-Voorzitter RvC Zorggroep Beek
-Voorzitter RVT privéZorg Limburg
-Voorzitter PAR Cicero

 

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Voor sommige soorten hebben we je toestemming nodig.

Noodzakelijke cookies gebruiken we om de basisfuncties van de site te kunnen laten draaien. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens.

Deze cookies verzamelen anoniem gegevens over hoe bezoekers onze website gebruiken, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies verzamelen gegevens over hoe bezoekers onze website gebruiken, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies maken het mogelijk om embeds van YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram etc. te tonen in artikelen. Ook kunnen deze cookies worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te tonen en daarom kunnen deze cookies je surfgedrag op verschillende websites volgen.